Logo DJ School International
Search
Close this search box.

Klachtenprocedure

Een klacht over administratieve procedures, over de manier waarop u te woord bent gestaan, over de cursus/workshop die is gevolgd of over een ander onderwerp kunt u per e-mail aan Opdrachtnemer kenbaar maken via klacht@djschoolinternational.com. Uw klacht zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Bij binnenkomst van uw klacht wordt de ontvangst daarvan door ons binnen een week schriftelijk aan u bevestigd en wordt de volgende procedure gevolgd.


  1. Binnen de Opdrachtnemer wordt uw klacht geregistreerd en uiterlijk twee werkdagen na ontvangst besproken.

  2. De officemedewerkster van de Opdrachtnemer wordt daarbij als contactpersoon aangewezen. (Mocht uw klacht betrekking hebben op het handelen van een van deze personen, dan is de contactpersoon niet degene op wie de klacht betrekking heeft). Na de bespreking van de klacht binnen de Opdrachtnemer, zal de contactpersoon binnen 14 kalenderdagen contact opnemen met beide partijen om over de klacht van gedachten te wisselen en om te proberen daarvoor een oplossing te vinden.

  3. Indien bij het gestelde onder 1.) en 2.) geen oplossing wordt bereikt, schakelt Opdrachtnemer een (onafhankelijke) derde persoon, te weten de heer M.T.J. Derckx MFC, in. Deze past hoor en wederhoor toe en formuleert binnen een maand na zijn inschakeling een oordeel over de klacht waaraan Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zich dienen te conformeren. De klager wordt per e-mail op de hoogte gesteld van het oordeel van deze onafhankelijke derde persoon. De maatregelen die voortkomen uit het oordeel van de onafhankelijke derde zal Opdrachtnemer per omgaande uitvoeren.

Inloggen

× Hoe kan ik je helpen?