Lessen

 1. Door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier wordt er voor bepaalde tijd een verbintenis aangegaan waarbij enerzijds DJ School International en anderzijds de cursist* betrokken is.
 2. De lestijd wordt in onderling overleg vastgesteld en schriftelijk en/of mondeling aan de cursist* meegedeeld.
 3. Betalen van het lesgeld vindt plaats voor aanvang van de eerste les.
 4. Afmelding dient 24 uur van te voren te geschieden per mail (administratie@djschoolinternational.com) of telefonisch (076-711 55 35).Wanneer dit niet gebeurt, vervalt het recht op een eventuele vergoeding
 5. Als een les door de docent wordt afgezegd wegens ziekte, wordt op een nader af te spreken tijdstip de verzuimde les ingehaald.
 6. Tijdens Carnaval en nationale feestdagen is DJ School International gesloten en wordt er geen les gegeven.

Workshops op afspraak

 1. Voor de workshops op afspraak geldt dat je deze uren van te voren inkoopt. Deze workshops  dienen vooraf betaald te worden. Indien deze nog niet is voldaan voor aanvang van de  workshop, dan kan DJ School International de reservering/boeking als geannuleerd beschouwen.
 2. Bij annuleringen, afzeggingen, verplaatsen en no-shows,vervalt binnen 24 uur het recht op de lesuren en komt de workshop te vervallen.
 3. Wij kunnen deze uren helaas op een dergelijke korte  termijn niet meer invullen of deze uren in de agenda verzetten. Gelden en administratiekosten  worden en dat geval dan ook niet gerestituteerd.
 4. Bij het niet tijdig annuleren van een workshop wordt er 35 euro reservingskosten in rekening gebracht.

E-mail

 1. Mocht er belangrijke informatie aan cursisten moeten worden doorgegeven, zoals lesuitval  i.v.m. ziekte of extra activiteiten, dan wordt dit per mail naar de cursist medegedeeld.  Het is dus van belang dat iedere cursist regelmatig zijn/haar e-mail checkt.

Ouders/verzorgers indien de cursist jonger dan 18 jaar is

Algemene-voorwaarden 2023